Budowa sztachety PVC na plot i bramkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Projekotwanie plotki z plastiku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu gminie nie licząc kilku przypadków.

Ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji sztachetki PVC na plot i bramkę ogrodzeniowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane plotki plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy projektowane ploty plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s